FLUITCAKES

Zena whistle Ti-cloud

Zena whistle Ti-cloud
36 schots cake

Wacky whistler

Wacky whistler
500 schots cake

4x Magic Missile

4x Magic Missile
4 x 25 schots fluitblok

Wicked Whistle

Wicked Whistle
60 schots fluitcake

The King of Flute

The King of Flute
900 schots fluitcake

Hyperlite

Hyperlite
50 schots cake

Crackling Whistler

Crackling Whistler
200 schots fluitcake

Red Alert

Red Alert
500 schots fluitcake

Magic Missile

Magic Missile
25 schots fluitblok

Master Box

Master Box
CONNECTED BOX - 168 SCHOTEN